Met kracht volharden tot het eind.

Vader God, dank U dat u Uw onbegrensde trouw
Voor onze ogen hebt ontvouwd.
Gedurende het jaar 2014….
Hebben wij mogen zien
Hoe het licht der Waarheid over ons scheen,
Door alle gevaren heen.

Dank U, dat U ons met de Vrede van christus hebt toegerust,
In deze periode van geestelijke onrust.
Wij danken U Vader, dat, gezien onze onvolmaaktheden,
Gij, de juiste genade hebt willen besteden,
Om het geloof te bedouwen,
Met kracht, opdat wij, volharden tot het eind.

Vader, dank U voor Uw goedertierenheid,
Mateloos vol en onmetelijk groot.
Hierdoor hebt U, door Christus’ leven en dood,
Voorzien in onze geestelijke nood.

Yvette Jack/Duncan

Zoeken naar

Algemeen