Houd goede MoedHoud goede moed
dit is nog niet het einde
God heeft alles in de hand.
we zijn op weg naar het beloofde land.

Hij weet wel wat er gaande is
Hij ziet alle leed en pijn
Hij voelt ook onze verdriet, berouw en smart
Hij wil er voor de wereld zijn.

Zoals een kind uit barensnood geboren
ontstaat, dwars door verdrukking heen
zo ontstaat
een nieuwe hemel en aarde, mooier nog dan ooit te voren
Zijn plan gaat door, God laat ons niet alleen.

Zoeken naar

Algemeen