Gebed van een MoederHeer,ik bid U voor mijn kind,
want ik ben bang dat hij U zal vergeten,
dat hij wel van veel dingen zal weten,
maar niet,hoe hij de echte vrede vindt.

Ik bid U voor dit kind van mij;
ik kan hem soms niet bereiken
soms sta ik alleen machteloos toe te kijken.
Wilt U dan staan,Heer,aan zijn rechterzij

Heer, ik bid voor mijn zoon,
want hij heeft pijn veel zorgen.
Voor mij houdt hij zijn pijn goed verborgen:
en dat ik mijn bezorgdheid toon.

Heer, ik bid dat hij standvastig zult blijven,

Want alleen dan, is het eeuwig leven is te verkrijgen.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen