Een goede reis

Een hand op je schouders

VOEL JE EEN HAND OP JE SCHOUDERS
Ja…..

IK voel een Hand op mijn schouders
Ik ben niet alleen
Ik kijk naast me
En zie, de Heer gaat met me mee.

Hij helpt en bemoedig me
Hij staat me terzij
Het is Jezus, mijn trouwe Vriend
Hij is steeds nabij.

En wat zei Hij?

Mijn kind - Ik ken al jouw zorgen
Geef ze over aan mij
Ik wil je ze helpen dragen
Dat maakt jou weer vrij.Ik voel uw handen op mijn schouder Heer
Die altijd teder drukt
Zodra ik onder mijn zorgenlast gaat gebukt

En de Heer antwoordde
Mijn kind
Ik laat je nooit alleen
Ik help je altijd door de moeilijke tijden heen.

Jezus, uw Heer gaat met u mee,
Door de rust van de rivieren
Ook door de stormen en de zee
Zijn trouw aan u moet zegevieren.

……..overal loert het gevaar,
Weinig kan men soms voorkomen
Maar u, als Gods kind weet voorwaar,
Dat genade blijft neerstromen.

Gods liefde is teder van kracht,
Hij kan dat machtig combineren
Wat Hij van U en mij verwacht
Is het aanvaarden en het waarderenZoeken naar

Algemeen