De vogels vliegen in de lucht

De vogels vliegen in de lucht
En danken blij voor elke vlucht
De mens is het die altijd deelt
In Gods gelijkenis en beeld.

zeker willen de talrijke bloemen
samen met het gewas de Heere roemen,
Voor de zorg aan hen besteed
En voor elk veld zo rijk bekleed.
[
Reden genoeg om blij te zijn
Voor alles, al is het nog zo klein
Want de Schepper van deze aarde
Gaf alles, zijn plaats en waarde.

Heer, help ons vruchten dragen
Die u het meest zullen behagen
En dank U voor Uw barmhartigheid
Bij, het kwaad, dat zich uitbreidt.

Zoeken naar

Algemeen