De rust ingaan 3Zo leert Hij mij niet vrezen
Voor zeer onverwachte dingen
Daar Gods Zoon vaak heeft bewezen
Voor mij in de bres te springen.

De Trooster leidt omdat Hij weet
Hoe ik Gods vrede zal opvangen
En voordat ik merk of weet
Bid en loof ik met gezangen.

Lieve Heer, lang geleden,
Liep Gij zegenend hier rond
Dank U dat Gij tot op heden
Uw rust zaait op goede grond.

Zoeken naar

Algemeen