De rust ingaan 1Als ik wil ingaan in de rust
Waarover de Heer gesproken heeft
Moet ik geloven en bewust
De kansen grijpen die Hij geeft.

Met geestelijke open ogen
En met de Geest die onderwijst
Raakt mijn ziel beslist bewogen
Tijdens deze levensreis

Voor mijn geestelijke groei
Moet ik ook willen opmerken
Dat het nieuwe verbond haar bloei
Door het oude laat versterken

Want de Wet en de Profeten
Voortgekomen uit Gods mond
Werden door de Geest gemeten
En door Gods mannen trouw verkond.

Daar de Heiland het nodig achtte
Dat ik Zijn rust ook hier ervaar
Wil Hij ook niet langer wachten
En maakt Zichzelf openbaar.

Zoeken naar

Algemeen