De Poort die openstaat

Door de Enge Poort gaan

De Heer ondersteun mijn zwakke kracht,
Hij versterkt mijn hoop terwijl ik wacht.
Hij laat mijn geloof de toets doorstaan.
Om door de enge poort te gaan.

Om iets van mijn zielsverlangen,
Om Gods goedheid te ontvangen,
Word ik steeds naar het Woord geleid.
Door de Geest van de Eeuwigheid.

Yvette Jack-Duncan
Op vele manieren,
Zult Gij, Here , zegevieren,
En het voor mij nog onbekende,
Zult Gij, naar Uw Wil mij Uw Zegen toezenden.

Uw bent die Poort die openstaat,
En slechts, Uw Schapen binnenlaat,
Ik dank U dat ik in Uw Stal,
Veilig en vredig slapen zal.

Yvette Jack-Duncan

Zoeken naar

Algemeen