De Heilige GeestGod heeft zijn uitverkoren volk,
Overal onder de wolk.
Hij bereikt het met Zijn vuur,
Thuis, in de Kerk of de natuur.

Zijn Geest is tot ons neergedaald,
De scheidingsmuur omlaag gehaald
Opdat wij op de smalle baan,
Hand in hand verder gaan.

De Trooster maakt de ziel gezond,
Vanwege het eeuwige Heilsverbond.
En lest de Geestelijke dorst,
Door Jezus onze Vredevorst.

Geest des Heren leidt ons verder
Naar God’s Zoon, de Goede Herder,
En dank U dat Gij ons behoedt,
Voor het kwaad dat hevig om ons woed.

YvetteZoeken naar

Algemeen