De Heer toont ons zijn machtLieve heer ik wil u danken
Voor het hemelse festijn
En ook voor de schone klanken
Die nu nog verborgen zijn.

Zijn de golven soms zeer heftig
Onvoorstelbaar in hunkracht
Dan zegt Gij, mijn Heiland, plechtig
“Peace, be still”, en toont Uw macht.

Ik ervaar soms ook akkoorden
Die soms spelen door mijn brein,
Zelden kan ik ze verwoorden
Omdat zij vaag te peilen zijn

Heer soms ben ik nog verwikkeld
In vermoeidheid, onrust en smart
Maar Uw vrede wordt ontwikkeld,
Door het geloof diep in mijn hart.

Nu en dan razen de golven
Door winden steeds opgejaagd
Maar mijn geloof raakt niet bedolven
Omdat de redding snel opdaagt.

Door U vele zegeningen
Verdwijnen zorgen in het niet,
Help Uw trouw ook bezingen
Tijdens pijn en zielsverdriet.Zoeken naar

Algemeen