Blijde klanken

Heer, Met ingetogen blijde klanken
Wil ik U dagelijks bedanken
Voor het geloof waardoor ik leef,
En de hoop die vreugde geeft.

Moge Uw Woorden mij opwekken,
En Uw schaduw mij bedekken
Schenk hierbij ook een goed gemoed
Dat Amen zegt in wat Gij doet.

Zoeken naar

Algemeen