Betlehem

Betlehem
Als Betlehem voor ons gaat leven,
Worden wij innerlijk gedreven,
Naar de kribbe om te leren,
Hoe liefde met ons wil verkeren.

God met ons, in doeken omhult,
God met ons, profetie vervult,
God met ons, een geheim onthult,
God met ons, door onze schuld.

God almachtig, Geest van kracht,
God met ons, teder en zacht,
Vriendelijk, zo broos en zo klein,
Toch was Hij, is Hij, zal Hij zijn.

De Christus, de Geest der Waarheid.

YvetteZoeken naar

Algemeen