Berouw

Ik bid u Heer, wees mij genadig,
de zonden door mij aangericht,
komen op mij af en gestadig
raak ik ontmoedig door het licht..

Tegen Uw Naam heb ik gezondigd, ‘
mijn rug heb ik U toegekeerd,
Genade heb ik vaak geweerd.

Wat zal ik U als offer geven
daar de schepping U toebehoort
Heer neem mijn hart,laat mij herleven,
Door Uw bloed, het geloof en het Woord.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen