Beloften

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik beloof je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou!

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou!

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen, wat zwak is een broos.
Ik geef je Mijn stilte, die nimmer benauwt.
in Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou!

Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen.
Ik geef je Mijn woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat ik van je hou.
Ik geef je Mijn hart, want ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen. Ik sta aan je zij.
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik gaf je Mijn Leven, want jij bent mijn vriend!

Yvette

Zoeken naar

Algemeen