Al het Goede komt van de Heer

Al het goede komt van boven
Van de Heer die ons bemint
Daarom willen wij Hem loven
Die de hemel met de aarde verbindt.

Alle tranen die nu vloeien
Worden door de Heer gedroogd
En aan de Trooster met U
Door alle eeuwen heen

Zoeken naar

Algemeen