Quiz 8

Welke zoon van koning Saul werd boezem vriend van de jongste zoon van Isaí?
En hoe heet deze jongste zoon van Isaí?

David
Of
Jonathan
1Sam.18:1

Hoelang is koning Saul in functie gebleven?

Tien jaren
30 jaren
veertig jaren

Handelingen 13:2

Waarom heeft de Heer koning Saul als koning verworpen?

Handelingen 13:8-14 of handelingen 15:9-31

Welke profeet heeft David gezalfd tot koning van Israel?

Nathan
Of
Samuel

1 Samuel 16:13

Hoe heette de vader van David?
1 Sam. 16:1

Wat was de relatie tussen Ruth,de Moabitische en David, de 2e koning van Israël?
Ruth 4: 21

Hoe heette de stamvader van koning David?

1 Kronieken 2: 3 en 15

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen