Quiz 6

LEES 1 SAMUEL 1

Hoeveel broers en zusters had Samuel?

Een
Twee
Drie
Lees 1Sam. 1: 20 en
21, en 2: 21

Waar bracht men Samuel nadat hij gespeend was?

BethelIn Silobij een bloedverwant1 Sam. 1: 24

Hoe Dikwijls heeft de Heer Samuel geroepen voordat Eli de Hogepriester het in de gaten had.?

een keer2 keren3 keren4 keren1 Sam. 3: verzen 4,6,8 en 10

Na de overwinning of de filistijnen richtte Samüel een steen op. Hoe noemde hij die steen?m
1 Samüel 7 vers 12

Uit welke stam heeft de Heer de eerste koning van Israël gehaald en wie was zijn Vader?
En wat was zijn naam?

! Samüel 9 verzen 1 en 2

Hoe kwam Saul in aanraking met de profeet Samuel?

op het Loofhuttenfeesttoen hij naar de vermiste ezelinnen zochtop het feest van het ongedesemde brood.1 Samüel 9 vers 3

Hoeveel zonen had koning Saul?
Hoeveel dochters had koning Saul? 1 Samuel 14 vers 49
2

Hoe wist de profeet Samuel dat hij Saul tot koning van Israël moest zalven.?

1 Samüel 9 vers 17

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen