Quiz 17

1 - Maak deze zin uit Psalm .19:15 af: Moge de woorden……………..

2 - In welke Psalm ..komt deze zin voor? Mijn God, mijn God,waarom hebt Gij mij verlaten……Psalm. 22:2
en hoeveel evangelisten halen deze woorden aan? Mat. 27:46 en Mark 15: 34.

3 - Wat gaat vooraf aan deze zin uit Psalm 23:4………………….want Gij zijt bij mij,Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. (de eerste zin moet geciteerd worden)4 - In welke Psalm lezen wij: De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?Psalm 27:1,
en maak de 2e zin af: de Heer is mijn…………………….

5- Maak dit vers uit Psalm 34. af. ; wijk van het kwade en doe het goede, zoekt de………………………………………………..6 - Maak dit vers af en in welke Psalm komt het voor?
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht…………………Psalm 42…..

7 - Welke Psalm wordt de boetpsalm genoemd en hoe luidt vers 1? Psalm 51

8 - Maak dit vers af: Heer Gij zijt ons een toevlucht geweest van…..
In welke Psalm komt het voor? Psalm 90

9 - Haal Psalm 91 vers 1 aan:”Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste…………………..
En hoe luidt vers 2? : Ik zeg tot de Heer………………………………..

10 - Wat gaat vooraf aan dit vers uit Psalm 91……en tienduizend aan uw rechterhand,tot u zult het niet genaken.

11 - Maak dit vers uit Psalm 91 af: Want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden………………….

12 - Haal het laatste vers van Psalm 91 aan: Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien.13 - In welke Psalm komen deze twee verzen voor?

Verhard uw hart niet gelijk bij Meriba, gelijk de dag van Massa in de woestijn.
En,
Daarom heb ik gezworen in mijn toorn,tot Mijn rustplaats zullen zij niet komen. Psalm 95:8 en 11.

14 - Citeer uit Psalm 103 DE EERSTE TWEE VERZEN:

Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is Zijn Heilige Naam.Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden

Maak dit vers uit Psalm 115 af: De Hemel is de Hemel van de Heer, maar de aarde…………………………………………………………

15 - Psalm 117 bestaat uit een lange zin, verdeeld in tweeën, wie wil het aanhalen?

16 - Citeer Psalm 118 vers 22: de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden.
Welke evangelist heeft dit vers niet aangehaald?..........................

Peter
Johannes of
Jakobus

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen