Quiz 5

1. TWEE

2. BARNABAS

3. a. STEEN IN BROOD VERANDEREN
b. ZICH NAAR BENEDEN WERPEN
c. DE VIJAND WIL AANBEDEN WORDEN

a. STEEN IN BROOD VERANDEREN
b. SATAN WIL AANBEDEN WORDEN
c. ZICH NAAR BENEDEN WERPEN

4. Zes.

Simon bijnaam Petrus
Simon bijnaam Ziloot
Jakobus Zebedeus
Jakobus Alfeus
Jakobus zoon van Jak
Jakobus Iskariot

5. negen

6. vier

7. De vredestichters

8. Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigdheid

9. lees bijbehorende tekst

10. lees bijbehorende tekst

11. idem.

12. idem

13. idem

14. op aarde

15. De lamp van het lichaam

16. twee heren

17. lees bijbehorende tekst

18. zijn eigen kwaad

19 Mozes
Elia
De Heer Jezus

20.lees bijbehorende teksten

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen