Matigheid en zelfbeheersing

  • Elma Jack
    De gezonde zaterdagmiddag - Matigheid en zelbeheersing

Titel: Matigheid en zelfbeheersing

Vertrouwen wij God genoeg dat hij ons helpt met betrekking tot matigheid en je zelf kunnen beheersen in allerlei voorhande situaties

Spreker: Elma Jack
Locatie: ZDA Breda
Opname datum: 30-11-2013
Link: Afspelen [35.573 KB]