04: Deceptie van de Maya's

Titel: The Great Escape: Deceptie van de Maya's

Is 21-12-2012 het einde? Geloof jij de Maya's en hun kalender? Kan je wel bouwen op profetische teksten uit de Bijbel?

Spreker: Riley Jack
Locatie: ZDA Almere
Opname datum: 03-12-2012
Link: Afspelen [7.529 KB]